Canvi a la presidència de la Fundació Illes Balears

Canvi en la presidència de la Fundació Illes Balears

En la reunió del Patronat celebrada a la seva seu, el passat 3 de desembre de 2014, el president de la Fundació, Sr. Gabriel Cañellas Fons, va presentar la seva renúncia.

Per ocupar aquest càrrec, Dª Francisca Barceló Vadell va ser considerada la persona més indicada per la seva voluntat, preparació i experiència per fer-se càrrec.

Es va sotmetre a votació i es va nomenar per unanimitat Dª Francisca Barceló Vadell, que va acceptar com a nova presidenta de la Fundació.

Durant la reunió es va aprovar, també per unanimitat, nomenar el Sr. Gabriel Cañellas Fons President d’Honor de la Fundació i se li va lliurar una placa commemorativa en reconeixement dels seus 25 anys de dedicació.

Amb aquest canvi de presidència es pretén donar un nou impuls a la Fundació, difondre el coneixement del seu patrimoni, de les activitats realitzades i de totes aquelles que es preveuen en un futur per posar-les a disposició de la societat de les Illes Balears. i els turistes que ens visiten.