JUNTA DEL PATRONAT – PRIMER SEMESTRE 2017

El Castell de Sant Elm, propietat de la Fundació, va ser el lloc escollit per a la celebració del Patronat de la Fundació de les Illes Balears durant el primer semestre de 2017. En aquest acte s’han aprovat els comptes i balanços de l’exercici 2016 i es presenten els memòria d’activitats del mateix any.